ציור בעבודת יד ע”י צייר ישירות על החומר או איור דיגיטלי והדפסה

עיבוד תמונה בתוכנה והדפסה על גבי המוצר