ציור בעבודת יד ע”י צייר ישירות על המוצר או איור דיגיטלי והדפסה

עיבוד תמונה בתוכנה והדפסה על גבי המוצר